Información sobre Protección de Datos

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: C.C. DH Galicia Dir. Postal: Rúa Porvir, 8, 27600 Sarria, Lugo Teléfono: +34 679 96 15 80 Correo electrónico: [email protected]

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de prestar o servizo solicitado e realizar a facturación.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado, @teniendo en cuenta os prazos previstos pola lexislación respecto a a prescrición de responsabilidades.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Por interese lexítimo do responsable baseado no consentimento do interesado para a execución do contrato.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

-As empresas do grupo con fins administrativos internos, incluído o tratamento de datos persoais de clientes ou provedores.

-A xestoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable. -A empresa de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercadoría.

-A empresa de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

-De igual maneira, poderán ter coñecemento dos seus datos persoais as empresas de consultoría, certificación, asesoramento xurídico.

Dependendo do lugar onde se vaia realizar o servizo concertado, poderanse transferir os seus datos persoais a empresas dun terceiro país (Países da U.E., China, Marrocos, Guinea Ecuatorial, entre outros), coa finalidade de posibilitar a montaxe, entrega e xestións derivadas da compra ou venda do produto ou servizo.

Cales son os seus dereitos canto nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en C.C. DH Galicia estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non. Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á portabilidad dos datos. Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica. Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Rúa Porvir, 8, 27600 Sarria, Lugo – Sarria (Lugo) – España. Indicando como ASUNTO: Protección de Datos.

Como habemos obtidos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal. As categorías de datos que se empregan son:

-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.